Home » Všeobecne » Získejte kvalitní vzdělání, studujte MBA na University of New York v Praze

Získejte kvalitní vzdělání, studujte MBA na University of New York v Praze

University of New York v Praze (UNYP) nabízí celkem osm programů MBA. Ty jsou určeny především pro ty, kteří si chtějí budovat profesionální kariéru a připravovat se na vedoucí pozice v rámci národních a nadnárodních společností. UNYP neustále sleduje aktuální trendy a požadavky českých i mezinárodních společností a na jejich základě upravuje nabídku svých studijních programů MBA tak, aby jejich absolventi měly pro zaměstnavatele co nejvyšší přidanou hodnotu a na trhu práce konkurenční výhodu. V současné době lze studovat tyto obory: Management, Marketing, Udržitelnost, Řízení projektů, Bankovnictví, Management informačních systémů, Řízení lidských zdrojů a Management cestovního ruchu. V rámci všech programů MBA studují studenti základní soubor devíti kurzů, který jim poskytne pevné základy v oboru Mezinárodní obchod, a potom další čtyři specializované kurzy podle oboru, který si zvolili. Samotné studium, které probíhá v angličtině, standardně trvá 19 měsíců a výukový model je založen rovnou měrou na teorii a praxi. Teorie využívá nástroje, jako jsou případové studie, interní projektové studie nebo skupinové projekty, praktická výuka je potom připravena na míru konkrétním cílovým skupinám. UNYP klade důraz na úzké sepjetí studia s praxí, což dokládá i spolupráce s řadou nadnárodních společností, jako je Coca-Cola, Nestlé nebo DHL, jak při řešení konkrétních projektů, tak v přednáškách jejích ředitelů na půdě UNYP.

Kromě kvalitního učitelského sboru a úzkého propojení teorie a praxe jsou dalšími výhodami studia MBA na UNYP kontakty s jinými manažery v multikulturním a mezinárodním prostředí školy a především také zvýšení ceny zaměstnance na trhu práce. Kvalitní vzdělání ve spojení s praxí zvyšuje šanci na kariérní postup a s tím spojené lepší platové ohodnocení. Firmám potom přináší kvalitní a kvalifikované zaměstnance, kteří mohou být klíčoví pro úspěch společnosti v současném ekonomickém prostředí.

UNYP je členem České asociaci MBA škol CAMBAS, což představuje garanci kvality výuky, stejně jako její spojení s prestižními zahraničními partnery.

O vysoké škole University of New York in Prague (UNYP)

UNYP vznikla v roce 1998 na základě partnerství mezi vysokými školami New York College v řeckých Aténách a State University of New York – New Paltz a State University of New York – Empire State College. Od té doby nabízí UNYP jedny z nejlepších vysokoškolských programů ve střední Evropě se zaměřením na oblasti obchodu, komunikace, mezinárodních vztahů, literatury, psychologie a mezinárodního práva. UNYP je oficiálně uznávaná vysoká škola v České republice, která nabízí akreditované bakalářské a magisterské studijní programy v anglickém jazyce. Univerzita také na základě partnerství velmi úzce spolupracuje s dalšími významnými univerzitami ze Spojených států amerických a Evropy, mezi které patří například univerzita La Salle (USA), Institut Universitaire Kurt Bösch (Švýcarsko) a Greenwichská univerzita (Velká Británie), se kterou nabízí studijní program práva LL.M. UNYP také úzce spolupracuje s Karlovou univerzitou v Praze, s Vysokou školou ekonomickou (VŠE) a Českým vysokým učením technickým v Praze (ČVUT). V současné době studuje na UNYPu více než 700 studentů ze šedesáti různých zemí celého světa. Další informace o vysoké škole UNYP
získáte na www.unyp.cz.


Leave a comment