Home » Všeobecne » Základní typy MBA

Základní typy MBA

Dvouletý (full time) MBA program obvykle trvá během dvou akademických let (přibližně 18 měsíců od zahájení). Například na severní polokouli začíná studium v ​​pozdním srpnu / září prvního roku a pokračuje až do května roku druhého, tři až čtyři měsíce trvá letní přestávka mezi prvním a druhým rokem.

Zrychlené MBA programy představují variaci dvouletého programu. Zahrnují kurzy, které jsou intenzivnější. Obvykle mají studenti méně času mezi jednotlivými semestru. Například prázdniny netrvají tři až čtyři měsíce, ale obvykle jsou to jen 3 až 5 týdnů.

Part-time MBA programy obvykle probíhají přes všední dny večer po skončení běžné pracovní doby nebo o víkendech. Part-time programy trvají tři nebo více let.

Executive MBA (EMBA) program je vytvořených pro splnění vzdělávacích potřeb manažerů a vedoucích pracovníků, kterým umožní získat titul MBA nebo jiný titul související s obchodem, a to i přesto, že mají práci na plný úvazek. Účastníci pocházejí z organizací různých druhů a velikostí- ziskové, neziskové, vláda – představující různá průmyslová odvětví. EMBA studenti mají ve srovnání s ostatními studenty MBA obvykle vyšší úroveň pracovních zkušeností, často 10 nebo více let.

Distanční vzdělávání jsou MBA programy, v rámci kterých se výuka koná mimo školní areál. Tyto programy mohou být nabízeny v několika různých formátech: korespondenční kurzy poštou nebo e-mailem, interaktivní video vysílání, před-zaznamenané video, live telekonference či videokonference, offline nebo on-line počítačové kurzy.

Duální MBA programy kombinují MBA s ostatními (např. MS, MA, nebo JD atd..), přičemž snižují náklady studentům (duální programy obvykle stojí méně než 2 stupně výkonu samostatně), ušetří čas na vzdělávání a přizpůsobí vzdělávací kurzy jejich potřebám. Některé obchodní školy nabízejí programy, ve kterých mohou studenti získat i bakalářský titul v oboru obchodní administrativy a MBA za čtyři nebo pět let.


Leave a comment