Home » Všeobecne » Weekend Executive MBA program, WEMBA, Fakulty of Management Comenius University

Weekend Executive MBA program, WEMBA, Fakulty of Management Comenius University

Dĺžka štúdia: 2 1/3 roka
Interval štúdia: otvára sa raz štvrťročne
Akreditovaná škola poskytujúca titul: Webster University
Školné: 17 000 Eur
Poplatok za prijímacie skúšky: 0 Eur
Miesto konania: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu, Odbojárov 10, 82005, Bratislava
Kontakt: Prof. Ján Rudy 02/50117505
Organizácia štúdia: 7 trimestrov, vždy v piatok a sobotu každý druhý týžden
Prijímacia skúška: TOEFL, GMAT, ukončenie min. bakalárskeho ročníka, prihláška, CV, motivačný list, 2odporúčacie listy, anglický preklad vysokoškolského diplomu, výpis známok overených notárom, kópia pasu alebo OP.


Leave a comment