Home » Všeobecne » Studium MBA v Brně

Studium MBA v Brně

Titul MBA máte možnost získat na více českých školách. V jednotlivých příspěvcích si přiblížíme některé z nich. První možností je získat ho na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně. Zde je tato možnost realizována od roku 1993. Tento program je úzce spjat se školou Dominikánská universita v Chicagu. Výhoda tohoto programu  tkví v tom, že díky téhle spolupráci je vyučování realizováno s téměř 40% účastí přednášejících z USA, kteří reprezentují nejen uvedenou americkou univerzitu, ale jsou i zároveň plně aktivními manažery v rámci široké sféry businessu v USA. Studium je akreditováno americkými akreditačními asociacemi (North Central Association a Association of Collegiate Business Schools and Programs).
MBA program v Brně také nabízí i doplněk0 celého studia v podobě krátkodobých studijních pobytů v Chicagu, Číně, Indii a Argentině, které bývají pro zájemce organizovány společně s posluchači MBA z Dominikánské univerzity.
Náklady na studium sa mohou lišit, ale v zásadě škola nabízí tato orientační čísla:

  • Pro devátý běh byla cena studia stanovena na 64 500,- Kč za semestr.
  • Náklady za celé studium bez DPH tedy činí 258 000,- Kč.
  • Náklady na padesátihodinový kurz Business English pro zájemce nejsou součástí kurzovného a jsou ve výši 16 500,- Kč.

Podorobné podmínky přijetí najdete na webové stránce http://us-mba.cz/podminky_prijeti.php, ale v zásadě jde o tyhle:

  • ukončení vysokoškolského studia (bakalářského nebo magisterského),
  • dva roky praxe (není nutnou podmínkou) a
  • základní znalost anglického jazyka.

Leave a comment