Home » Všeobecne » Studium MBA programu online

Studium MBA programu online

Rozhodli jste se pro studium programu MBA a nevíte jakou formu studia si máte zvolit? MBA programy nabízejí řadu možností jako například Dvouleté MBA programy, zrychlené programy, full-time, part-time, duální, distanční nebo exekutivní programy, na kterých je třeba se účastnit osobně v určitý čas na určitém místě. Pokud z pracovních nebo osobních důvodů nedokážete splnit tyto podmínky, je tu pro vás online MBA program.

Takový typ studia je určen zejména pro osoby, které preferují samostudium nebo rádi získávají vědomosti osamotě a ne ve třídách či kurzech. Jeho výhodou je i to, že můžete studovat z pohodlí vašeho domova. Online MBA program vám umožní plánovat si svůj rozvrh a cíle studia. Nejste tedy podřízení pevnému rozvrhu a plánu. Při studiu se můžete plně věnovat práci nebo jiným činnostem.

Stojí za to studovat MBA programy i popri práci na manažerském postu?Odpověď je určitě ano. Můžete si rozšířit své profesní obzory, zlepšit se v daném oboru a v neposlední řadě můžete získat vyšší ocenění u zaměstnavatele. Případně vám titul MBA poslouží při ucházení se do nové práce.

Online forma vs. prezenční forma

Mezi těmito formami studia jsou pochopitelně určité odlišnosti. Student jedné i druhé formy dostává stejné vzdělání, které mu je jinak podáváno což je způsobeno jak technologickými možnostmi tak programem a rozvrhem, které si online student individuálně navolí. Příkladem jsou například projekty, které skupiny studentů řeší při prezenční metodě. Není z technického hlediska možné zajistit online studentovi stejnou zkušenost při řešení projektu nebo úkoly a proto se projekty přizpůsobují možnostem studia online.

Také při studiu online formou jste ušetřeni nákladů, které tak či tak budete muset vynaložit při studiu prezenční metodou. Sem patří náklady na dopravu, ubytování a samorejme stravu. Nemluvě o ušlém zisku, který byste mohli nabývat v práci na plný úvazek, kterou při studiu online dokážete zvládnout.

Jak však obecně vnímat online studium? Můžete se setkat s negativním postojem k titulem zísaným online, protože internet a studium nemají společně dobrou pověst. No dnešní doba je natolik pokročilá, že studování online se pomalu stává normální součástí nejen studia MBA programů. Která forma je pro vás vhodná si musíte však zvážit sami.

 


Leave a comment