Žebříček MBA programů

Pravidelně bývá v různých odborných časopisech zaměřených na ekonomiku (US News & World Report, Business Week, Financial Times, The Economist, Wall Street Journal) vydávaný žebříček nejlepších MBA programů, resp. škol, které nabízejí MBA titul. Kritici tvrdí, že metodiky používané k sestavení pořadí je třeba vnímat s určitou rezervou, a to z následujících důvodů:

1. Žebříček omezil velkou populaci jen na malý počet programů MBA a ignoruje ostatní většinu škol, mnohdy s vynikající nabídkou.

2. Mnohé metody jsou založené na subjektivních pohledech. Například rozhovory s manažery nebo děkani škol.

3. Stejný seznam známých škol se objeví v každém žebříčku jen s nějakými variacemi v pořadí, takže škola hodnocena jako číslo 1 v jednom seznamu může být číslo 17 v jiném seznamu.

4. Žebříčky mají tendenci se soustředit na školu jako celek, ale konkrétní škola může mít několik MBA programů různé kvality (např. škola může používat vysoce důvěryhodný denní program, ovšem distanční program již může být méně kvalitní).

5. Některé přední univerzity včetně Harvardu nebo Wharton poskytují jen omezenou spolupráci s některými publikacemi z důvodu jejich reputace a to mnohé žebříčky zneužívají.

Jedna studie zjistila, že objektivně pořadí MBA programů se zapsalo na základě kombinace srovnání platů začínajících absolventů. Studie dále dospěla k závěru, že skutečně objektivní hodnocení je individuálně dle potřeb každé budoucí studenta.

Hodnocení MBA programů

Každý rok známé obchodní publikace jako jsou US News & World Report, Business Week, Financial Times, The Economist a Wall Street Journal publikují žebříčky vybraných programů MBA. I když jsou kontroverzní v metodice, mohou přímo ovlivňovat prestiž škol, které dosahují vysoké skóre.

Titul MBA se stal jedním z nejpopulárnějších vysokoškolských titulů. Čím více univerzit začalo nabízet titul, tím větší rozdíly v kvalitě škol se objevily. Jak se MBA programy množily, množství publikací začalo poskytovat informace o nich. Některé z těchto sestávaly z kompilaci informací získaných z vysokých škol nabízejících toto vzdělání a obvykle byly publikovány v knižní formě. Nakonec začaly vydávat v periodikách články popisující různé MBA na různých školách a řadit je podle kvality, která byla určována na základě předem určených kritérií. Jeden z nejvýznamnějších z nich je Business Week, který každé dva roky vydá žebříček MBA programů na školách.

Zpočátku byly používané různé metody k hodnocení programů MBA. Gourman Report například nezveřejňoval kritéria nebo pořadí metod a za tyto postupy byl kritizován, protože statisticky vykazovaly nemožné data. V roce 1977 Carter Report zveřejnila hodnocení programů MBA na základě počtu akademických článků publikovaných na fakultě a na základě rozhovorů s personalisty firem, které najali MBA absolventy. Dále provedla průzkumů mezi děkany MBA škol, ankety mezi studenty a pod.

Metody určování pozic se často měnily z roku na rok. Zpočátku byl do žebříčku zahrnut jen malý počet vysokých škol a skládal se jen z největších a nejznámějších škol. Dnes se to už ustálilo, ale i přesto tyto výsledky stále nerespektují všichni.

Základní typy MBA

Dvouletý (full time) MBA program obvykle trvá během dvou akademických let (přibližně 18 měsíců od zahájení). Například na severní polokouli začíná studium v ​​pozdním srpnu / září prvního roku a pokračuje až do května roku druhého, tři až čtyři měsíce trvá letní přestávka mezi prvním a druhým rokem.

Zrychlené MBA programy představují variaci dvouletého programu. Zahrnují kurzy, které jsou intenzivnější. Obvykle mají studenti méně času mezi jednotlivými semestru. Například prázdniny netrvají tři až čtyři měsíce, ale obvykle jsou to jen 3 až 5 týdnů.

Part-time MBA programy obvykle probíhají přes všední dny večer po skončení běžné pracovní doby nebo o víkendech. Part-time programy trvají tři nebo více let.

Executive MBA (EMBA) program je vytvořených pro splnění vzdělávacích potřeb manažerů a vedoucích pracovníků, kterým umožní získat titul MBA nebo jiný titul související s obchodem, a to i přesto, že mají práci na plný úvazek. Účastníci pocházejí z organizací různých druhů a velikostí- ziskové, neziskové, vláda – představující různá průmyslová odvětví. EMBA studenti mají ve srovnání s ostatními studenty MBA obvykle vyšší úroveň pracovních zkušeností, často 10 nebo více let.

Distanční vzdělávání jsou MBA programy, v rámci kterých se výuka koná mimo školní areál. Tyto programy mohou být nabízeny v několika různých formátech: korespondenční kurzy poštou nebo e-mailem, interaktivní video vysílání, před-zaznamenané video, live telekonference či videokonference, offline nebo on-line počítačové kurzy.

Duální MBA programy kombinují MBA s ostatními (např. MS, MA, nebo JD atd..), přičemž snižují náklady studentům (duální programy obvykle stojí méně než 2 stupně výkonu samostatně), ušetří čas na vzdělávání a přizpůsobí vzdělávací kurzy jejich potřebám. Některé obchodní školy nabízejí programy, ve kterých mohou studenti získat i bakalářský titul v oboru obchodní administrativy a MBA za čtyři nebo pět let.

Akreditace MBA

Obchodní školy nebo MBA programy mohou být akreditovány externími subjekty, které poskytují studentům a zaměstnavatelům nezávislý pohled na jejich kvalitu a dokazují, že školní vzdělávací osnovy splňují specifické standardy kvality. Tři hlavní akreditační orgány ve Spojených státech jsou sdružení Advance Collegiate Scholl Business (AACSB), která akredituje výzkumné univerzity, Asociace Collegiate Business Schools and Programs (ACBSP), která akredituje univerzity a vysoké školy, a International Assembly for Collegiate Business Education (IACBE). Všechny z jmenovaných akreditují i ​​školy mimo Spojené státy americké. AACSB, ACBSP a IACBE se odpovídají v Spojených státech Radě pro vysokoškolskou akreditaci (CHEA). MBA programy pro studenty se specializací na řízení v oblasti zdravotnictví opravňuje k akreditaci Komise Akreditace vzdělávání zdravotnictví Management (CAHME).

Ve Spojených státech je třeba, aby byla vysoká škola nebo univerzita nejprve akreditována jako celek. Až když má celkovou akreditaci, může získat i tu na MBA program. Mezi orgány, které akreditují univerzity jako celek, patří Rada pro vysokoškolskou akreditaci (CHEAT): Sdružení vysokých škol pro střední státy (MSA), Sdružení univerzit a vyšších odborných škol pro Nové Anglie (NEASCSC), Severozápadní komise pro vysoké školy a univerzity (NWCCU) , Jižní sdružení vysokých škol a univerzit (SACS) a Západní Sdružení škol a vyšších odborných škol (WASC).

Akreditace mimo území Spojených států spadá pod Asociaci MBA (AMBA). Spojené království pokrývá akreditační komise MBA, DBA a MBM programy fungují po celém světě. Také existují akreditační orgány zaměřené na konkrétní stát či oblast například All India Council for Technical Education (AICTE), která akredituje MBA programy v Indii, Rada pro vysoké školství (CHE) v Jižní Africe, Evropský systém pro zlepšování jakosti (EQUIS) fungující pro většinou evropských a asijských škol a Nadace mezinárodní akreditace Business Administration (FIBA) působící v Evropě.

Historie MBA

První škola ve Spojených státech amerických, která poskytovala možnost udělat si titul, který byl předchůdcem MBA (master of business) byla Tuck School of Business. Ta je součástí Dartmouth College. Založena byla v roce 1900 a jde o první instituci, jež poskytovala vyšší tituly (masters) v oblasti obchodních věd, konkrétně Master of Science in Commerce degree, předek moderních titulů MBA.

V roce 1908 byla založena Graduate School of Business Administration (GSBA) na Harvardově univerzitě, která nabídla jako první na světě MBA program. Fakulta měla 33 studentů řádného studia a 47 studentů speciálního studia.

Univerzita Chicago Booth School of Business jako první zase nabídla Executive MBA (EMBA) program. Bylo to v roce 1940 a tento typ programu je nabízen dnes většinou obchodních škol.

Další pokrok v rámci vývoje MBA titulu byl vznik MBA programu zaměřeného na globální management. Vznikl v roce 1946 na Thunderbird School of Global Management.

Celý vývoj byl realizován na území Spojených států amerických. Poprvé se za hranice států dostal v roce 1950, kdy první tituly MBA poskytovala Univerzita Western Ontario v Kanadě. Následoval v roce 1951 titul udělovaný na Univerzitě Pretoria v Jižní Africe. Institut Business Administration v Karáčí v Pákistánu byl založený v roce 1955 jako první asijská obchodní škola Wharton School of University of Pennsylvania.

První evropskou školou nabízející MBA program se stala v roce 1957 INSEAD (Institut européen d’administration des affaires) European Business School.

V roce 1986 se Roy E. Crummer Graduate School of Business na Rollins College (Florida) stala první, která vyžadovala od všech studentů MBA programu, aby měli přenosný počítač ve třídě.

Titul MBA se postupně rozšířil do celého světa a dnes je přijat a upraven v rozvinutých a dokonce i rozvojových zemích.

Proč studovat MBA program?

Je MBA samozřejmost nebo zbytečnost?

Pokud se pohybujete ve světě podnikání a byznysu, určitě jste již slyšeli o vyšším stupni vzdělávání, který je oceněn titulem MBA – Master of Business Administration. Jedná se o titul, který pochází z USA, a tak jako všechno co z této země pochází, představuje v České republice velký „boom“.

MBA představuje vzdělávání v oblasti managementu, marketingu, ekonomiky a podnikání. Studium bylo prvotně určeno pracovníkům a lidem pohybujícím se v této sféře byznysu. Jde o doplňující vzdělání v praxi, které se původně začínalo studovat až po ukončení minimálně magisterského titulu. Dnes již lze tento titul získat dokonce i před samotným nástupem na řádnou vysokou školu. MBA vstupuje vzdělanostní hodnotu podle stupně studia, které má zájemce ukončeno v době nástupu. Čím vyšší je nastupující vzdělání, tím vyšší hodnotu má i získaný titul MBA. V zahraničí se na toto studium hlásí manažeři a podnikatelé, kteří aspirují na řídící funkce v různých společnostech, a je u nich takřka samozřejmostí.

U nás se titul studuje výhradně v anglickém jazyce, který musí být potvrzen mezinárodní zkouškou TOEFL, která vyžaduje maximální možnou přípravu. Studium tohoto titulu je velmi náročné, avšak ne tak časově jako znalostně a finančně. 2 roky studia totiž stojí pěkný balík. Přibližně 300 tisíc korun českých.

Pokud na to nemáte, netrapte se. Odborníci na oblast marketingu a managementu zatím tvrdí, že na prvním místě při zájmu o dobrou pracovní pozici jsou vaše procházející zkušenosti a vlastní šikovnost.

MBA akreditace

Jedním z ukazatelů vysoké kvality každého programu MBA a škol jsou především prestižní mezinárodní akreditace. Mezi nejdůležitější mezinárodní akreditační asociace patří zejména americká Association to Advance Collegiate Schools of Business AACSB, britská Association of MBAs AMBA a bruselská European Foundation for Management Development EFMD, která uděluje akreditaci European Quality Improvement System (EQUIS).
České školy poskytující MBA studijní program se sdružují v České asociaci MBA škol CAMBAS. Tato asociace se snaží zaručit, aby tyto studijní programy v ČR odpovídaly svou úrovní těm zahraničním.

MBA studium

MBA (Master of Business Administration) je vysokoškolský postgraduální studijní program zaměřený na získání znalostí v oboru managementu. K MBA studiu jsou přijímáni pouze uchazeči s vysokoškolským vzděláním a s dostatečnou, zejména manažerskou praxí.

Studium MBA programů je zpravidla jeden a půl až tříleté, nejčastěji však dvouleté.
Vyučovacím jazykem MBA programů ve světě je v drtivé většině angličtina.
Průměrné roční školné se ve vyspělých západních zemích pohybuje zhruba kolem 10.000,- až 20.000,- EUR, na nejprestižnějších školách však nezřídka přesahuje 50.000,- EUR.

MBA programy poskytují jak teoretické vzdělání v základních disciplínách managementu, tak zvládnutí nezbytných praktických manažerských dovedností, jakými jsou např. řešení problémů, rozhodování, jednání a komunikace. Během studia se rovněž využívají aktivní metody jako případové studie, didaktické hry, hraní rolí apod.
Vyučované předměty (kurzy) závisí na tom, zda je program MBA orientován spíše obecně, anebo jestli je zaměřen na určitou manažerskou disciplínu. Mezi předměty, které se zpravidla v každém programu v té či oné podobě vyučují patří následující:

 • Organizace a management
 • Projektové řízení
 • Strategické řízení
 • Marketingové řízení
 • Finanční management
 • Účetnictví a bilanční analýzy
 • Controlling
 • Řízení lidských zdrojů
 • Hospodářské právo
 • Informační systémy
 • Statisticko-matematické metody
 • Metody zkoumání
 • Komunikační trénink

Studium je zpravidla ukončeno obhajobou projektu popř. master’s thesis. Úspěšní absolventi tohoto programu získávají akademický titul MBA (uváděný za jménem) a příslušný diplom.

MBA studium v ČR

V současné době je možné v Česku studovat MBA téměř na dvou desítkách jak soukromých vysokých školách, tak i na školách státních. Studium MBA na českých školách probíhá v drtivé většině případů formou zastoupení zahraniční univerzity v ČR. Studium MBA není ani na státních vysokých školách dotováno státem. Průměrná výše poplatků za MBA studium v ČR se pohybuje cca mezi 150 000 až 200 000 Kč za akademický rok. V ČR se výuka provádí nejčastěji v jazyce českém popř. v jeho kombinaci s angličtinou, méně často výhradně v angličtině. Nejběžnější formou studia MBA je v České republice kombinované studium při zaměstnání. Studium při zaměstnání je v průměru dvouleté. denní studium trvá zpravidla jeden až jeden a půl roku.