Home » Všeobecne » LIGS University

LIGS University

LIGS University poskytuje profesní manažerské vzdělávací programy  Executive MBA blended learning formou a programy Interactive Online MBAMSc, DBA a PhD interactive online formou. Programy jsou poskytovány v češtině, slovenštiněa angličtině a španělštině či v kombinaci těchto jazyků. Programy jsou založené na moderních a efektivních principech a postupech, jež lze bezprostředně uplatnit v každodenním manažerském pracovním životě.

LIGS University působí na trhu od roku 2006, před zahájením své činnosti vyvíjela a připravovala manažerské programy po dobu dvou let.

Úspěšní absolventi získají po ukončení programů LIGS University americký univerzitní diplom.

LIGS University je držitelem několika akreditací a certifikací a spolupracuje s mnoha partnery.

Studenti Executive i Interactive Online programů mají možnost účastnit se doporučených webinářů (online semináře) pořádaných LIGS University.

Výhody programu Executive MBA:

 • přizpůsobení časově zaneprázdněným manažerům,
 • vysoce efektivní forma vzdělávání (blended learning),
 • zahájení programu Executive MBA zpravidla jednou – dva krát ročně,
 • získání nových zkušeností a kontaktů,
 • výuka, komunikace a zkoušky v českém jazyce,
 • možnost jazykového pobytu na Hawaii.

Výhody Interactive Online programů:

 • zahájení studia kdykoliv v průběhu roku,
 • individuální přizpůsobení délky a průběhu programu,
 • přístup ke studiu kdykoliv a odkudkoliv,
 • výuka prostřednictvím moderních komunikačních prostředků,
 • možnost volby specializace,
 • výuka a komunikace v češtině, slovenštině, angličtině či v kombinaci těchto jazyků,
 • možnost jazykového pobytu na Hawaii.

Pro více informací nás neváhejte kdykoliv kontaktovat:

LIGS University
telefon:  +420 273 039 062
zelená linka pro ČR: 800 888 797
e-mail: info@ligsuniversity.cz
www.ligsuniversity.cz


Leave a comment