Home » Všeobecne » Jak se dostat na MBA program

Jak se dostat na MBA program

Většina programů přijímá na základě tzv. Graduate Management Admission Test (GMAT), který vyžaduje značné pracovní zkušenosti, znalost akademických přepisů, dále musí potenciální studenti vypracovat esej, také často pomohou doporučující dopisy a samozřejmě je tu nakonec osobní pohovor. Graduate Record exam (GRE) je také zkouška, kterou přijaly některé školy namísto GMAT. Některé školy mají zájem i o mimoškolní činnosti,  dále činnosti týkajících se obecně prospěšných prací. Zajímá je, jak student může zlepšit rozmanitost školy a přispět k studentský aktivitám. Všechny tyto kvalifikace mohou být důležité pro přijetí. Za účelem dosažení rozmanitosti na fakultě a ve třídách. Školy také zvažují poměr muži/ženy a místní/mezinárodní studenti.

Typ a délka praxe může být také rozhodující pro přijetí uchazeče do mnoha programů MBA. Jsou i takové, které vyžadují minimálně 5 let praxe.

Většina top MBA programů kryje podobná témata v rámci svých hlavních povinných předmětů. Pokud máte zájem o klasický obsah výuky, podívejte se na přehled na toto téma na Wikiversity. MBA programy nabízejí studentům řadu variant studia a oborů a podle toho jsou určovány i předměty. Studenti se mohou rozhodnout specializovat se na určitou oblast. Tradičně bývá první rok velmi obecný. Nabízí předměty z více oblastí a na základě těchto se pak může student v druhém roce vzdělávání rozhodnout specializovat na určitou oblast. Denní studenti si při škole obvykle hledají i stáž v určité specifické oblasti například: účetnictví, ekonomie, podnikání, finance, mezinárodní obchod, řízení, marketing, organizační chování, řízení projektů, reality a strategie atd. Podle toho si pak zvolí a zaměření předmětů ve škole.


Leave a comment