Home » Hodnocení škol » Hodnocení MBA programů

Hodnocení MBA programů

Každý rok známé obchodní publikace jako jsou US News & World Report, Business Week, Financial Times, The Economist a Wall Street Journal publikují žebříčky vybraných programů MBA. I když jsou kontroverzní v metodice, mohou přímo ovlivňovat prestiž škol, které dosahují vysoké skóre.

Titul MBA se stal jedním z nejpopulárnějších vysokoškolských titulů. Čím více univerzit začalo nabízet titul, tím větší rozdíly v kvalitě škol se objevily. Jak se MBA programy množily, množství publikací začalo poskytovat informace o nich. Některé z těchto sestávaly z kompilaci informací získaných z vysokých škol nabízejících toto vzdělání a obvykle byly publikovány v knižní formě. Nakonec začaly vydávat v periodikách články popisující různé MBA na různých školách a řadit je podle kvality, která byla určována na základě předem určených kritérií. Jeden z nejvýznamnějších z nich je Business Week, který každé dva roky vydá žebříček MBA programů na školách.

Zpočátku byly používané různé metody k hodnocení programů MBA. Gourman Report například nezveřejňoval kritéria nebo pořadí metod a za tyto postupy byl kritizován, protože statisticky vykazovaly nemožné data. V roce 1977 Carter Report zveřejnila hodnocení programů MBA na základě počtu akademických článků publikovaných na fakultě a na základě rozhovorů s personalisty firem, které najali MBA absolventy. Dále provedla průzkumů mezi děkany MBA škol, ankety mezi studenty a pod.

Metody určování pozic se často měnily z roku na rok. Zpočátku byl do žebříčku zahrnut jen malý počet vysokých škol a skládal se jen z největších a nejznámějších škol. Dnes se to už ustálilo, ale i přesto tyto výsledky stále nerespektují všichni.


Leave a comment