Home » Hodnocení škol

Category Archives: Hodnocení škol

Žebříček MBA programů

Pravidelně bývá v různých odborných časopisech zaměřených na ekonomiku (US News & World Report, Business Week, Financial Times, The Economist, Wall Street Journal) vydávaný žebříček nejlepších MBA programů, resp. škol, které nabízejí MBA titul. Kritici tvrdí, že metodiky používané k sestavení pořadí je třeba vnímat s určitou rezervou, a to z následujících důvodů:

1. Žebříček omezil velkou populaci jen na malý počet programů MBA a ignoruje ostatní většinu škol, mnohdy s vynikající nabídkou.

2. Mnohé metody jsou založené na subjektivních pohledech. Například rozhovory s manažery nebo děkani škol.

3. Stejný seznam známých škol se objeví v každém žebříčku jen s nějakými variacemi v pořadí, takže škola hodnocena jako číslo 1 v jednom seznamu může být číslo 17 v jiném seznamu.

4. Žebříčky mají tendenci se soustředit na školu jako celek, ale konkrétní škola může mít několik MBA programů různé kvality (např. škola může používat vysoce důvěryhodný denní program, ovšem distanční program již může být méně kvalitní).

5. Některé přední univerzity včetně Harvardu nebo Wharton poskytují jen omezenou spolupráci s některými publikacemi z důvodu jejich reputace a to mnohé žebříčky zneužívají.

Jedna studie zjistila, že objektivně pořadí MBA programů se zapsalo na základě kombinace srovnání platů začínajících absolventů. Studie dále dospěla k závěru, že skutečně objektivní hodnocení je individuálně dle potřeb každé budoucí studenta.

Hodnocení MBA programů

Každý rok známé obchodní publikace jako jsou US News & World Report, Business Week, Financial Times, The Economist a Wall Street Journal publikují žebříčky vybraných programů MBA. I když jsou kontroverzní v metodice, mohou přímo ovlivňovat prestiž škol, které dosahují vysoké skóre.

Titul MBA se stal jedním z nejpopulárnějších vysokoškolských titulů. Čím více univerzit začalo nabízet titul, tím větší rozdíly v kvalitě škol se objevily. Jak se MBA programy množily, množství publikací začalo poskytovat informace o nich. Některé z těchto sestávaly z kompilaci informací získaných z vysokých škol nabízejících toto vzdělání a obvykle byly publikovány v knižní formě. Nakonec začaly vydávat v periodikách články popisující různé MBA na různých školách a řadit je podle kvality, která byla určována na základě předem určených kritérií. Jeden z nejvýznamnějších z nich je Business Week, který každé dva roky vydá žebříček MBA programů na školách.

Zpočátku byly používané různé metody k hodnocení programů MBA. Gourman Report například nezveřejňoval kritéria nebo pořadí metod a za tyto postupy byl kritizován, protože statisticky vykazovaly nemožné data. V roce 1977 Carter Report zveřejnila hodnocení programů MBA na základě počtu akademických článků publikovaných na fakultě a na základě rozhovorů s personalisty firem, které najali MBA absolventy. Dále provedla průzkumů mezi děkany MBA škol, ankety mezi studenty a pod.

Metody určování pozic se často měnily z roku na rok. Zpočátku byl do žebříčku zahrnut jen malý počet vysokých škol a skládal se jen z největších a nejznámějších škol. Dnes se to už ustálilo, ale i přesto tyto výsledky stále nerespektují všichni.